Hoeveel relaties die beginnen met online dating eindigen met een scheiding?

Standaard

Hoelang duurt de gemiddelde relatie? Hoeveel relaties beginnen er met dating. Dating zit in de lift. Duizenden mensen spreken maandelijks met elkaar af via een datingsite om iets te gaan eten of uit te gaan. Hoeveel van deze mensen die daten gaan over tot een relatie? Duren deze relaties over het algemeen langer of korter?

Scheiding is een maatschappelijke realiteit. Het roept veel vragen op, veel mensen verwachten dan een antwoord vanuit de wetenschap. Bij een scheidingsproces wordt de focus gelegd op de vraag hoe scheiden mensen. Er wordt hier naar gekeken op een wetenschappelijke manier, er worden mensen bevraagd tijdens de eerste twee jaar na de scheiding en er wordt gekeken naar de levenskwaliteit en dan specifiek wat deze positief en negatief beïnvloedt.

Binnen het onderzoek wordt een zogenoemde leidraad gehanteerd, er wordt gekeken naar de kenmerken van het gezin, het scheidingstraject, de afsprakenregelingen en de kwaliteit van leven. Dit wordt bekeken vanuit de juridische beleidscontext en het aspect tijd wordt hierin meegenomen. Hierbij staat het IPOS model centraal, IPOS staat voor interdisciplinair project voor de optimalisatie van scheidingstrajecten. Het gaat hierbij om het welzijn van gezinnen binnen een multidisciplinaire visie.

Hierbij horen twee vragen, namelijk wat is de levenskwaliteit van mensen in de scheiding? Hierbij staan de materiële, fysieke, emotionele en de relationele aspecten van welzijn centraal. Ook wordt er gekeken naar de maatschappelijke integratie, de veiligheid en de productiviteit. De tweede vraag die hierbij centraal staat is, wat beïnvloedt die levenskwaliteit?

Voor meer informatie over echtscheidingen:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Echtscheiding

Leave a Reply