Levenskwaliteit van relaties die ontstaan zijn uit online dating

Standaard

hoeveel mensen die elkaar ontmoet hebben via een datingsite zijn gescheiden?Online dating wordt soms gezien als een minderwaardige manier om aan een partner te komen. Het is ook niet altijd duidelijk of een relatie via online dating meer kans heeft op slagen dan wanneer je iemand op een andere manier ontmoet. Wat is ook de levenskwaliteit van mensen die elkaar via een online datingsite hebben ontmoet? Op websites met de hoogste kwaliteit kan je ook vaak een Dating Test doen.

Het beïnvloeden van de levenskwaliteit, als hieraan wordt gedacht dan staan er een aantal factoren centraal. Allereerst moet er gekeken worden naar wat hier aan vooraf ging, heeft het te maken met inkomen, leeftijd, geslacht, conflict, traject naar de scheiding, vreemdgaan, opleidingen, wel of geen kinderen? Een ander aspect dat hierbij van belang is, is de weg tijdens de scheiding. De vraag die hierbij centraal staat is welk traject wordt hierbij gevolgd, EOO of EOT. Wat doet een deskundige en hoe onderhandelt men? Wordt er in bemiddeling gegaan of niet? Het komen tot regelingen speelt hierin ook een rol, wat wordt er geregeld, hoe worden de regelingen beleefd en hoe zijn de gezinsrelaties na de scheiding? Hierbij spelen de kindrelaties een rol, maar ook de rol van de ex-partners en de ouders (eventueel ook stiefouders wanneer hier sprake van is).

Uit dit onderzoek is gebleken dat de grote meerderheid van de mensen die scheiden een gemiddelde tot goede levenskwaliteit hebben. Die levenskwaliteit stijgt ook nog altijd tijdens het scheidingsproces. Een klein percentage van de mensen ervaart echter een slechte levenskwaliteit die ook niet verbeterd de eerste jaren na de scheiding. De meeste mensen hebben elkaar gevonden via de traditionele weg en online zoals bijvoorbeeld via een datingsite. Dat online dating niet altijd leidt tot een relatie dat weten we, maar soms kan het leiden tot een serieuze relatie.

Leave a Reply